BẢNG GIÁ Bảng báo giá chuyển giao công nghệ sơn

Quy trình nhỏ

đ 200.000.000

 • Máy phân tán: công suất 7.5 Hp
 • Bồn đánh: 300 KG
 • 1 ngày sản xuất được 30 thùng 18L
 • Diên tích xưởng: 80 – 100m2
 • Dòng sơn: Siêu mịn nội/ngoại thất, Sơn lót nội/ngoại thất, sơn bóng mờ nội/ngoại thất

Quy trình vừa

đ 600.000.000

 • Máy phân tán : công suất 15 Hp
 • Bồn đánh : 1.000 KG
 • 1 ngày sản xuất được 100 thùng 18L
 • Diên tích xưởng : 100 – 200m2
 • Dòng sơn: Siêu mịn nội/ngoại thất, Sơn lót nội/ngoại thất, sơn bóng mờ nội/ngoại thất, sơn siêu bóng

Quy trình lớn

đ 1.000.000.000

 • Máy phân tán: công suất 20 Hp
 • Bồn đánh: 2000 KG
 • 1 ngày sản xuất được 200 thùng 18L
 • Diên tích xưởng: 1000m2
 • Dòng sơn: Siêu mịn nội/ngoại thất, Sơn lót nội/ngoại thất, sơn bóng mờ nội/ngoại thất, sơn siêu bóng, chống thấm màu, siêu trắng trần